Leer de Star techniek en verhoog je kansen

Werkgevers willen uiteraard weten wie de persoon is die solliciteert. Hiervoor gebruiken ze vaak de STAR-techniek. Nu je dit weet, kan je je voorbereiden op de eventueel moeilijke sollicitatievragen.

STAR staat voor:
Situation: beschrijf de situatie
Task or Target: wat was het doel
Action: wat heb je gedaan,
Result: wat was het resultaat, eventueel gestaafd met cijfers

Pas deze vragen even toe op enkele situaties die je zelf al in je loopbaan hebt meegemaakt. Hiermee ben je alvast goed voorbereid op deze vragen.

Hierbij gebruikt men je werkervaring om je competenties te testen en zo proberen inzicht te verwerven in je gedrag bij bepaalde situaties. Recruiters maken al langer gebruik van deze STAR-techniek om inzicht te verwerven van de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature omschrijving.

Bij de personeelsselectie wordt het sollicitatiegesprek als belangrijkste instrument aanschouwd. Doel van het interview is een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van de vaardigheden en persoonlijkheid van de betrokkene, welke relevant moeten zijn voor de te vervullen functie.

Geen opmerkingen: