Crisis versterkt ongelijkheid op arbeidsmarkt

De werknemers met een laag inkomen betalen het meeste voor de crisis. Dit blijkt uit een studie van het WSE.

Het aantal werknemers uit de laagste inkomensklasse is in twee jaar met bijna een vijfde gekrompen. In dezelfde periode zijn er hoger betaalde jobs bijgekomen, dit zou niet te verklaren zijn dat de armsten ineens meer zouden verdienen.

De crisis zou vooral sectoren getroffen hebben die sowieso lagere lonen uitbetalen, zoals de uitzendarbeid en de textielindustrie. Ook de jongeren, die doorgaans minder verdienen, hadden beduidend meer moeilijkheden om een nieuwe job te vinden. Werknemers uit de hogere inkomenscategorieën zijn meestal actief in sectoren die nauwelijks iets van de crisis merken, zoals geneeskunde, advocatuur, bankiers en dergelijke.

Nu de crisis stilaan ten einde zou lopen, zullen er weer jobs bijkomen voor de lagere inkomensgroepen. Maar een volledig herstel wordt niet verwacht.

Geen opmerkingen: