Jobhoppen steeds populairder


Werknemers met een gezocht profiel hebben er minder en minder problemen mee om geregeld elders aan het werk te gaan. De laatste cijfers over het personeelsverloop in België tonen dan ook aan dat jobhoppen populairder geworden is.

"Twee decennia keek men nog vreemd op dat je voor je dertigste meer dan drie keer van job veranderd bent, behalve in boomende sectoren zoals de ICT en hardselling", stelt loopbaanexpert Reginald De Lannoy van Hudson. "De laatste is de band tussen werknemer en werkgever sterk afgezwakt. Hoeveel bedrijven zijn er de laatste jaren niet in grotere multinationals overgegaan? De brave Belg die jarenlang bij dezelfde baas blijft in de hoop dat die ook voor hem zorgt, is een uitstervend ras."

Het onderzoek van Zebrazone bevestigt deze stelling, men ondervond dat op amper vier jaar tijd het aantal werknemers dat vrijwillig verandert van job met 33% gestegen is.

Hoewel dat de ingesteldheid van de werknemers veranderd is, is die van de werkgevers ook veranderd. Zo vereist men meer flexibiliteit, en waar mogelijk wordt er op projec basis gewerkt. Aan de andere kant willen ze toch geëngageerde medewerkers, met waarden, die ze een lange loopbaan voor kunnen houden. Werknemers met een jobhoppersprofiel passen nochtans perfect binnen dat projectwerk. De negatieve houding tegenover jobhoppers zou dus nog moeten afzwakken.
Terug naar je vorige werkgever

Het blijkt verder ook dat werknemers die zelf opstappen, de deur niet meer definitief achter zich dicht trekken. Terwijl je vroeger niet meer moest aankloppen bij een ex-werkgever, sporen organisaties meer en meer voormalige medewerkers op. Eén van de voorwaarden is dan wel dat het jobhoppen het gevolg is van carrièreplanning en niet louter van financiële motieven.

Geen opmerkingen: