Economie groeit weer trager

Volgens het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) is in het eerste kwartaal de Belgische economie met slechts 0,1 procent toegenomen. Dat is de traagste groei sinds het einde van de vermaarde crisis.

Volgens de Nationale Bank van België was de groei nog 0,3 procent in het laatste kwartaal van 2009. En in het kwartaal daarvoor was de groei zelfs nog 0,7%.

In vergelijking met een jaar eerder nam het bbp tijdens het eerste kwartaal echter wel toe met 0,9 procent, vergeleken met de economische krimp van 0,8 procent.

Het INR bevestigde dat de Belgische economie over heel 2009 de volle 3 procent gekrompen was. Alle sectoren hadden slechtere resultaten. De uitvoer crashte met -12,6 procent in vergelijking met een jaar eerder en de consumenten spaarden opvallend meer.

De werkgelegenheid nam af met 0,4 procent in 2009. Die daling bleef desondanks beperkt omdat de arbeidsmarkt meestal met vertraging reageert op de economische activiteit en omdat bedrijven intensief gebruik maakten van tijdelijke werkloosheidsmaatregel, die nu eind juni komt te vervallen. Dat uit zich in het arbeidsvolume, dat daalde met 2,1 procent. Deze trend zou zich in 2010 nog verder zetten.

Geen opmerkingen: