1 van de 3 verveelt zich op het werk

Uit een uitgebreid Europees onderzoek bij 11.238 deelnemende werknemers blijkt dat één op drie soms niet genoeg taken heeft op het werk om zijn dagen te vullen. Dit geldt ook voor de Benelux, ook hier liggen de cijfers even hoog. Het takenpakket is verder echter niet eerlijk verdeeld, want een derde zou veel te veel taken hebben en hierdoor aan stress lijden.

Werknemers die zich stierlijk vervelen op het werk, kunnen ook zelf initiatief nemen en op die manier nuttige ondersteunende taken opnemen. Buiten het feit dat ze zich minder zullen vervelen, komt dit de collegialiteit en de werkgever ten goede. Bovendien zijn eigen initiatieven meer voldoening gevend. En kan de positiviteit een extra stimulans betekenen voor alle medewerkers.

Geen opmerkingen: