Rookverbod en de werkvloer

In Nederland geldt er al langer een algemeen rookverbod op de werkvloer en in openbare gebouwen en in de horeca. In België gaat het algemeen rookverbod op 1 juli 2011 onherroepelijk in. Hierdoor zal in restaurants en cafés niet meer gerookt mogen worden. Dit geldt uiteraard ook voor het personeel.

Het Belgische Koninklijk Besluit van 19/01/05 stelt dat iedere werknemer vanaf 2006 het recht heeft op een volledig rookvrije werkruimte en rookvrije sociale voorzieningen. Van het rookverbod voor ouders thuis, waarvan sprake in 2009 is echter nog geen wetsvoorstel ingediend.
Dit alles kadert binnen de internationale aanpak om mensen aan te sporen om te stoppen met roken.

Binnen

Het rookverbod geldt in alle werkruimtes binnen de ondernemingsgebouwen (inkomhal, gesloten parkings, liften, traphallen, werfketen, vrachtwagencabines), in de sociale voorzieningen (refter, toiletten, EHBO-ruimtes) en in de vervoermiddelen die de werkgever aan de werknemers ter beschikking stelt voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk (bestelwagens, dienstwagens, werfbussen, ziekenwagens, brandweerwagens). Dus is het verboden te roken op elke werkvloer.

Buiten

Als de arbeidsplaats zich buiten de onderneming of in een open ruimte bevindt, zoals op een overdekt terras of veranda van een restaurant of een café, geldt het rookverbod. In ruimtes in volledige open lucht is het niet verboden te roken. De toiletten, de refter en alle andere zogenaamde 'sociale voorzieningen' vallen hierdoor dus wel degelijk onder het rookverbod.

Er bestaan een aantal uitzonderingen voor instellingen van maatschappelijke dienstverlening (zoals bijvoorbeeld rusthuizen en gehandicaptencentra), privéwoningen, gevangenissen en de horecazaken, onder voorwaarde dat een andere reglementering geen dergelijk verbod oplegt.
Men kan eventueel vanuit de CAO of vanuit de gemeentelijke wetgeving nog striktere voorwaarden opleggen.

Ook voor bezoekers

Het rookverbod is niet enkel van toepassing op de werkgever en de werknemers, maar ook op de bezoekers van het bedrijf (zoals klanten en leveranciers).

De werkgever kan verder nog vrijblijvend zorgen voor een speciaal rooklokaal met degelijke luchtafzuiging binnen de onderneming. De toegang tot die rookkamer wordt geregeld door de werkgever, na voorafgaand advies van het preventiecomité, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Geen opmerkingen: